تبلیغات
بنیاد خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد - تصاویر وضع معیشتی مددجویان ، وتصاویراهداء جهیزیه به نو عروسان
اسلایدر تصاویر خیریه یاران مهـر اوجـان1.وضع معیشتی مددجویان عزیز
2.اهدای جهیزیه

پویش های خیریه یاران مهر اوجان

بنیاد خیریه یاران مهر اوجان بستان آباد

خیریه حمایت ازدانش آموزان ودانشجویان مستعد بی بضاعت، کمک به تسهیل در اشتغال و ازدواج جوانان

اطلاعات سایت